İstanbul'un en iyi web tasarım firması


Visual Studio Roslyn Projden Kaldırmak

Projemizin bin klasöründeki roslyn farketmişsinizdir.  Roslyn kullanmayacaksanız   kapladığı yer size fazla geliyorsa ,  .exe uzantılı olduklarından hosting firmanız roslyn içindeki exe uzantılı dosyalara upload'a izin vermiyorsa  onsuz haliyle projeniz çalışmayabilir.    Şunu diyeceksiniz o zaman bu klasörü silerim,     sildiğinizde projeyi buid etiğinizde tekrar roslyn  klasörü gelecektir.   

Çözüm ise,   visual studio da Tools > Nuget Package Manager > oradan consol yapıp aşağıdaki yapıştırın  projei build edin. roslyn üretmeyeyecektir.

uninstall-package Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform
uninstall-package Microsoft.Net.Compilers