İstanbul'un en iyi web tasarım firması


C# CONST (Sabit Veri Tanımlamak) ile Read Only Kavramı

C#'da sabit veri saklayan değişken tanımlamak istediğimizde const kullanırız. Const alanlar değerlerini tanımlandıklandıkları anda almak zorundadırlar ve staticdirler. Static olduklarından nesne örneğinden bağımsız şekilde belleğin static bölgesinde yer alırlar.

Tanımlandıktan sonra değişkenin değeri belirtilip, daha sonradan değiştiremeyiz.

Const'u lokal değişken olarak ve farklı sınıfa ait değişken özelliği olarak da tanımlayabiliriz.

 

ÖRNEK1:


    namespace CONST

    {
        class SabitVeri
        {
            public const string sonbahar = "Autumn";
            public const float pi = 3.14f;
 
        }
    }


 
    namespace CONST
    {
        class Program
        {
            const string tasarim = "design";
            static void Main(string[] args)
            {
                //Aşağıdakini yaparak elemanlara ulaşamayız.
                //SabitVeri s = new SabitVeri();
 
 
                Console.WriteLine(SabitVeri.pi);
                Console.WriteLine(tasarim);
 
                // Hadi şimdi değiştirmeye kalkalım
 
                // SabitVeri.sonbahar = "ilkbahar";
                // Expected alırız.
 
            }
        }
    }

Dikkat edilirse aynı sınıf için değişken ismini yazmamız yeterli iken, farklı sınıf içinde const'u çağırken sınıf ismiyle çağırız. Nesne yapmamıza gerek yoktur.
 
Read Only Kavramı:
Read Only sabit değerlerdir. Bir tek consructorda değişir. Const ise değişmez aralarındaki enbüyük farklardan biri budur. İkincisi ise Read Only ile nesne referansı ile ulaşabiliriz. Const da ise sınıfın kendisi ile ulaşabiliriz.
Sonraki konumuz const’a biraz benzer özellikte olan Static kavramını işleyeceğiz.
 
Yazan: Özgür Özmen
ozgurozmentr@gmail.com
Tarih: 05.11.2008